{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Jonnathan Wyndham Clark
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Km 7, Quốc lộ 26, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Email: dakman@dng.vnn.vn
Website: www.dakmancoffee.com
Điện thoại: (+84)500.3823395/644
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dakman Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: