{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Thị Thúy Hương
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 151 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Email: ctytnhhtrunghieu@yahoo.com.vn
Website:
Điện thoại: 0593824535
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Trung Hiếu
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: