{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô F9-F10 Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Email: thinhhung@thinhhung.com
Website:
Điện thoại: +84 583744237
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thịnh Hưng
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: