{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Thái Bá Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 261-263 Phan Chu Trinh, quận Hải Quân, TP. Đà Nẵng
Email: info@seadanacom.vn
Website: www.seadanang.com.vn
Điện thoại: (+84)511.3824160
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản miền Trung
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: