{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Cao Thị Kim Lan
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 2D Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định
Email: info@bidifisco.com
Website: www.bidifisco.com
Điện thoại: (+84)56.3892004
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bình Định
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: