{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô F1 KCN Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Email: tinthinh@tinthinh.com.vn
Website: www.tinthinh.com.vn
Điện thoại: (+84)58.3744152
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tín Thịnh
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: