{category_name}

Tên doanh nhân : Bà  Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 312 Đường Khánh Yên, Phường Phố mới, TP Lào Cai
Email: nghiaanhhimexco@gmail.com
Website:
Điện thoại: (+84)20. 3832168
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nghĩa Anh
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: