{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: viglacera-exim@fpt.vn
Website: www.viglacera-exim.vn
Điện thoại: (+84)4.37567712
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: