{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Việt Thắng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 228 Lê Duẩn - P. Trung Phụng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
Email: contact@vicem.vn
Website: www.vicem.vn
Điện thoại: +84 438512425
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH Một Thành viên
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: