{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Shinya Tamura
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô F1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Email:
Website: www.toto.com.vn
Điện thoại: (+84)4.38811926
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: