{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Hồng Quang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng NINH
Email: exim@viglacerahalong.vn
Website: viglacerahalong.vn
Điện thoại: (+84) 3 840560
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: