{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Thanh Liêm
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Phố Bùi Sỹ Tiêm, Phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Email: feximtb@yahoo.com
Website:
Điện thoại: (+84)36.3840062
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình
Lĩnh vực kinh doanh: 305
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: