{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đinh Xuân Hấn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Email: pkh@pharbaco.com.vn
Website: www.pharbaco.com.vn
Điện thoại: (+84)4.38454561
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: