{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Seung Chan Lee
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Email: ls-vinacable@lsvina.com
Website: www.lsvinacable.com.vn
Điện thoại: (+84)313.824968/3540330
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-Vina
Lĩnh vực kinh doanh: 293
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: