{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hoàng Như Nguyện
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Email: meinfa2006@gmail.com
Website: www.meinfa.com
Điện thoại: (+84)280.3861236
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Meinfa
Lĩnh vực kinh doanh: 292
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: