{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Xuân Hải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Email: info@cokhi17,com
Website: www.cokhi17,com
Điện thoại: 84,4.38843323
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Cơ khí 17
Lĩnh vực kinh doanh: 292
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: