{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Mạnh Hà
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 8 Chi Lăng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Email: nmdtsc@hn.vnn.vn
Website: www.songcam.vn
Điện thoại: (+84)313.825974
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm
Lĩnh vực kinh doanh: 292
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: