{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Xuân Khải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Email: z76@hn.vnn.vn
Website:
Điện thoại: (+84)4.38276386
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên 76
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: