{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Lê Trung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12 Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Email: anphat@anphatplastic.com
Website: www.anphatplastic.com
Điện thoại: +84 3203755998
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: