{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hoàng Quốc Huy
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Email: info@europlast.com.vn
Website: www.europlast.com.vn
Điện thoại: (+84)351.3583123
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: