{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Hương Liên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 274 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Email: xnktm.hailinh@gmail.com
Website: www.hainamvn.com
Điện thoại: (+84)4.38782838
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và  Thương mại Hải Linh
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: