{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Vũ Huy Đông
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô A4, Đường Bùi Viện, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Email: damsanjsc@vnn.vn
Website: www.damsanjsc.vn
Điện thoại: (+84)36.3643808
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: