{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Vũ Thị Minh Ngọc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ngân hàng Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@dtk.com.vn
Website: www.dtk.com.vn
Điện thoại: (+84) 4 38686154
Tên doanh nghiệp: Cty Cổ phần ĐTK
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: