{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Lê Minh Hằng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 9/253 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email:
Website: www.det10-10.vn
Điện thoại: (+084)438621736
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt 10/10
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: