{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 765A Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Email: ctmay10@garco10.com.vn
Website: www.garco10.vn
Điện thoại: (+84)4. 38276396
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty May 10 - CTCP
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: