{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Anh Mạnh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ngã tư Đình Trám, Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang
Email: garcohabac@garcohabac.com
Website: www.garcohabac.com
Điện thoại: (+84)240.3674178
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà  Bắc
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: