{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Cao Mạnh Cường
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Email: tienhungjsc@vnn.vn
Website: www.tienhung.com.vn
Điện thoại: (+84)321.3666666
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tiên Hưng
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: