{category_name}

Tên doanh nhân : Vương mạnh Hùng
Ngày sinh: 30 04 1956
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hà Nội
Trình độ văn hóa: 16
Văn bằng:
Chuyên ngành: cơ khí
Công việc: chủ cửa hàng kinh doanh
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 83 Besson St , New Cross London SE 14
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 37,39
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: