{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Hữu Phong
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 208 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Email: maysonha@hn.vnn.vn
Website: www.sonhagmt.com.vn
Điện thoại: (+84)4.33832089
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Sơn Hà
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: