{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Vinh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô B2, Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Email: info@tienthanhco.vn
Website: www.tienthanhco.com
Điện thoại: +84 363841383
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản Xuất XNK Hàng TCMN Tiến Thành
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: