{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lã Hồng Quang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: P. 1603, N17T3, ĐTM Trung Hoa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q.Cầu GIấy, TP. Hà Nội
Email: lahongquang@ymail.com
Website: www.asiatea.com.vn
Điện thoại: +84 4362812771
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chè Á Châu
Lĩnh vực kinh doanh: 287
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: