{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Chu Xuân Ái
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 6 Ngách 575/10 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Email: tovitea_21104@yahoo.com.vn
Website:
Điện thoại: (+84)4.66634778
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh
Lĩnh vực kinh doanh: 287
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: