{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Doãn Ngân Chi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, TỉnH Vĩnh Phúc
Email: fgchanoi@gmail.com
Website: http://www.vietnam-tea.com
Điện thoại: (+84)211.3825246
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc
Lĩnh vực kinh doanh: 287
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: