{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phạm Thị Ngân
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 62 Trần Quốc Toản, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Email: Antuan62mc@gmail.com
Website:
Điện thoại: (+84) 033 3883 692
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH An Tuấn
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: