{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Văn Thường
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm CN Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: vitexco-sale@fpt.vn
Website: www.goc-food.com
Điện thoại: +84 240. 3681186
Tên doanh nghiệp: Công ty CPCB Thực phẩm xuất khẩu G.O.C
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: