{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Trần Lệ Quyên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Tòa nhà CC2A Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: export@hanfimex.com
Website: www.hanfimex.com
Điện thoại: +84 435402612
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Hanfimex Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: