{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Vũ Thanh Sơn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: banthuonghieu@haprogroup.vn
Website: www.haprogroup.vn
Điện thoại: (+84)4.38267984
Tên doanh nghiệp: Tổng Cty Thương mại Hà  Nội
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: