{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hoàng Tuấn Khải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hà Nội
Email: gexim@generalexim.com.vn
Website: www.generalexim.com.vn
Điện thoại: (+84)4.38264009
Tên doanh nghiệp: Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: