{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Việt Anh
Ngày sinh: 1978
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hà Nội
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: cử nhân
Chuyên ngành: kinh tế
Công việc: Đồng sở hữu Nhà hàng Miền Tây
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 122 Kingsland Road, London E2 8DP
Email:
Website:
Điện thoại: 0207 729 3074
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 31,32
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: