{category_name}

Tên doanh nhân : Lý Trần
Ngày sinh: 1962
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ văn hóa: 16
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: Chủ sở hữu siêu thị mini
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 134C Kingsland Road, Bethnal Green, London, E2 8DY
Email:
Website:
Điện thoại: 020 7729 3773
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 35,36
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: