{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Thị Tuyết
Ngày sinh: 1962
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: Chủ sở hữu Nhà hàng Nam An
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 14-16 Camden High Street, London, NW1 0JH
Email:
Website:
Điện thoại: 0207 383 7245
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 31,32
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: