{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Minh Hồng
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: TP Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: Chủ sở hữu Nhà hàng Tây Đô
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 60 Kingsland Road London E2 8DP
Email:
Website:
Điện thoại: 44 (0) 20 7729 7223
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 31,32
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: