{category_name}

Tên doanh nhân : Nam Phạm
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: Chủ tịch tập đoàn NEW WORLD FASHION
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 215 Mare Street, London, E8 3QE, UK
Email: www.newworldfashiongroup.com
Website:
Điện thoại: 00442085332226
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 33,34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: